HUKO Projekt

Služby

Projekce dopravních staveb

Hlavní oblastí našeho zaměření při projekci dopravních staveb jsou pozemní komunikace a zpevněné plochy. S projekcí vám pomůžeme od samého prvotního průzkumu, přes tvorbu projektu až po finální realizaci.

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních:

  • dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
  • dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
  • dokumentace pro vydání společného povolení
  • dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provádění stavby