HUKO Projekt

Služby

Projekce pozemních staveb

Každá stavba nebo rekonstrukce je vždy realizována na základě projektové dokumentace. Ta je výsledkem nejen Vašich požadavků, ale navíc musí splňovat požadavky místních úřadů, platných norem a vyhlášek. Nemusíte se však ničeho bát, my Vám zpracujeme projektovou dokumentaci přesně na míru a v souladu se všemi potřebnými normami.

Projektovou dokumentaci zpracováváme ve všech stupních:

  • dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
  • dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
  • dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
  • dokumentace pro vydání společného povolení
  • dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace bouracích prací
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • zjednodušená dokumentace (pasport stavby)