HUKO Projekt

Služby

Projektový management, odborné posudky

Jednotlivé části projektové dokumentace pro Vás zpracujeme samostatně, ale také ve spolupráci s našimi externími specialisty. Nabízíme i samostatně zpracované odborné posudky, měření a dílčí části projektové dokumentace.

Nabídka jednotlivých částí projektové dokumentace:

 • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
 • požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)
 • statické posouzení objektu
 • projektovou dokumentaci větrací soustavy s rekuperací
 • projektovou dokumentaci otopné soustavy a zdroje tepla včetně měření a regulace
 • projektovou dokumentaci zdravotně-technických instalací
 • projektovou dokumentaci silnoproudých a slaboproudých rozvodů
 • radonový průzkum
 • hydrogeologický průzkum
 • geologický průzkum
 • geodetické výškopisné a polohopisné zaměření
 • projektovou dokumentaci čističky odpadních vod
 • projektovou dokumentaci studny
 • projektovou dokumentaci hospodaření s dešťovými vodami (retenční/akumulační nádoba a vsakovací systém)
 • projektovou dokumentaci přípojky vodovodu
 • projektovou dokumentaci přípojky kanalizace
 • projektovou dokumentaci přípojky plynu
 • projektovou dokumentaci přípojky elektro