HUKO Projekt

Služby

Zaměření staveb

Pomocí nejmodernější měřící techniky provádíme zaměření stávajícího stavu objektu a následnou tvorbu projektové dokumentace dle skutečného provedení, tzv. pasport stavby. Pasport stavby budete potřebovat ve chvíli, kdy se původní dokumentace nedochovala nebo není kompletní. Tato metoda je častá zejména u starších objektů bez původní projektové dokumentace a u objektů, kde je vyžadována projektová dokumentace v digitální podobě. V souvislosti se zaměřováním staveb se zabýváme také legalizací katastru neevidovaných staveb.